Tarieven

 • Oriëntatie op Muziekinstrumenten                     36 lessen per seizoen                €   690       Huur muziekinstrumenten     €   190                                                                


 • Groepsles   Wekelijks 30 minuten                  36 lessen per seizoen                 €   860  
 • Groepsles   Wekelijks 40 minuten                  36 lessen per seizoen                 €   960  


 • Individueel les   1x per 14 dagen  30 minuten   18 lessen per seizoen               €   860 
 • Individueel les   1x per 14 dagen  40 minuten   18 lessen per seizoen               €   960 


 • Individueel les     Wekelijks 25 minuten     36 lessen per seizoen                 € 1190
 • Individueel les     Wekelijks 30 minuten     36 lessen per seizoen                 € 1390
 • Individueel les     Wekelijks 35 minuten     36 lessen per seizoen                 € 1590


 • Ensembles
 • De Blueband     36 lessen van 90 minuten per seizoen                                             €   450
 • De Nieuwe Band    28 lessen van 80 minuten per seizoen                 €   390


 • Alle tarieven betreffen een geheel seizoen van 10 maanden: september t/m juni.
 • Als u later in het seizoen start, betaalt u x/10e deel van het seizoenstarief.


 • Leerlingen van 18 jaar of ouder betalen ‘plus’ 21% BTW